روش اجرای سقف یوبوت | بلاگ

روش اجرای سقف یوبوت

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

وش اجرای سقف یوبوت را می توان به طور کلی به شرح ذیل دسته بندی نمود.

مرحله اول) قالب بندی سقف: ابزار مورد نیاز برای اجرای سقف یوبوت مشابه ابزار اجرای دال تخت می باشد.

مرحله دوم) آرماتور گذاری تحتانی: یک شبکه سراسری متعامد آرماتور تحتانی به همراه آرماتورهای تقویتی تحتانی مطابق نقشه اجرا می گردد.
مرحله سوم) چیدن قالب های یوبوت: قالب های یوبوت در مناطق مشخص شده مطابق نقشه حجم چینی قرار داده می شود.
مرحله چهارم) آرماتور گذاری فوقانی: یک شبکه سراسری متعامد آرماتور فوقانی به همراه آرماتورهای تقویتی فوقانی مطابق نقشه اجرا می گردد.
مرحله پنجم) بتن ریزی: بتن ریزی مطابق دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی انجام می پذیرد.
مرحله ششم) قالب برداری: قالب برداری مطابق ضوابط قالب برداری در دال ها انجام می پذیرد.
از دیگر مقالات بنیتک:
مقاومت در برابر آتش در سقف های دال مجوف...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 2 تاريخ : جمعه 9 شهريور 1397 ساعت: 5:49